Tato položka slouží k nastavení synchronizačního času pro práci s bleskem.

Fixování času závěrky na hodnotě synchronizačního času pro práci s bleskem

Chcete-li pevně nastavit čas závěrky na limitní synchronizační čas pro práci s bleskem při použití clonové automatiky nebo manuálního expozičního režimu, vyberte čas závěrky následující za nejdelším možným časem závěrky (30 s nebo %). V hledáčku a na kontrolním panelu se zobrazí společně se synchronizačním časem pro práci s bleskem symbol X (indikace synchronizace blesku).

Automatická vysoce rychlá FP synchronizace blesku

Automatická vysoce rychlá FP synchronizace blesku umožňuje používat blesk v kombinaci s nejkratšími časy závěrky fotoaparátu a dovoluje tak fotografovat při plné světelnosti pro snížení hloubky ostrosti u objektů v protisvětle a objektů fotografovaných za jasného slunečního osvětlení. Pokud je aktivní automatická vysoce rychlá FP synchronizace blesku, zobrazuje se v místě indikace zábleskového režimu na obrazovce informací symbol „FP“.

A Uživatelské funkce: Jemné doladění nastavení fotoaparátu

a: Automatické zaostřování

Měření/expozice

c: Časovače/expoziční paměť

d: Snímání/indikace

e: Bracketing/blesk

f: Ovládací prvky

g: Videosekvence