Tato položka slouží k volbě režimu řízení záblesku volitelných blesků nasazených do sáněk pro upevnění příslušenství na fotoaparátu a k úpravě nastavení pro fotografování při použití blesku mimo fotoaparát. Informace o zábleskové fotografii s využitím většího počtu dálkově ovládaných blesků viz „Volitelné blesky“ (0 Volitelné blesky).

Zábleskový režim

Při nasazení blesku SB-5000, SB-500, SB-400 nebo SB-300 na fotoaparát lze pomocí položky Řízení záblesku > Zábleskový režim v menu fotografování upravovat zábleskový režim, výkon záblesku a další nastavení blesku (v případě blesku SB-5000 lze tato nastavení upravovat rovněž pomocí ovládacích prvků na blesku). Dostupné možnosti se liší v závislosti na použitém blesku, zatímco možnosti zobrazované v položce Zábleskový režim se liší v závislosti na vybraném režimu. Nastavení jiných typů blesků lze provádět pouze pomocí ovládacích prvků na blesku.

  • TTL: Režim i-TTL. V případě blesků SB-500, SB-400 a SB-300 lze pomocí tlačítka W (M) nastavovat korekci zábleskové expozice.
  • Automatický externí blesk: V tomto režimu je výkon záblesku (záblesková expozice) automaticky upravován podle množství světla odraženého od objektu; k dispozici je rovněž korekce zábleskové expozice. Automatický externí blesk podporuje režim „Auto aperture“ (qA) a „automatický zábleskový režim“ (A); v případě nasazení objektivu bez CPU, pro který nebyly zadány údaje o ohniskové vzdálenosti a světelnosti pomocí položky Data objektivu bez CPU v menu nastavení (0 Data objektivu bez CPU), se automaticky aktivuje automatický zábleskový režim. Podrobnosti viz návod k blesku.
  • Manuál. zábl. rež. s prioritou vzd.: Uživatel zvolí vzdálenost objektu; záblesková expozice (výkon záblesku) se automaticky přizpůsobí. K dispozici je rovněž korekce zábleskové expozice.
  • Manuální zábleskový režim: Uživatel volí manuálně výkon záblesku.
  • Stroboskopický záblesk. režim: Blesk odpaluje při otevřené závěrce opakovaně záblesky a vytváří efekt vícenásobné expozice (stroboskopický efekt). Vyberte výkon záblesku (Výkon), počet odpálených záblesků (Záblesky) a počet záblesků odpálených za jednu sekundu (Frekvence, měřeno v Hertzech). Možnosti dostupné pro položku Záblesky se mění v závislosti na možnostech vybraných pro položky Výkon a Frekvence; podrobnosti viz dokumentace dodávaná s bleskem.

Možnosti bezdrát. ovládání blesků

Tato položka slouží k úpravě nastavení současného bezdrátového ovládání více blesků Remote. Tato položka je k dispozici pouze v případě nasazení blesku SB-5000 či SB-500 nebo bezdrátového dálkového ovládání WR-R10 na fotoaparát.

Dálkové ovládání WR-R10

Při použití dálkového ovládání WR-R10 je nutný adaptér WR-A10. Dbejte na provedení aktualizace firmwaru dálkového ovládání WR-R10 na nejnovější verzi (verze 3.0 nebo novější); informace o aktualizacích firmwaru viz webová stránka společnosti Nikon pro vaši oblast.

Řízení zábl. pro blesky Remote

Tato položka slouží k výběru následujících možností pro dálkově ovládanou zábleskovou fotografii.

Info. rádiem řízených bl. Remote

Tato položka zobrazuje blesky aktuálně ovládané pomocí rádiového AWL.