Pokud je vybrána možnost Zapnuto, snímky pořízené na výšku (portrét) při vybrané možnosti Zapnuto v položce Automatické otáčení snímků se automaticky otáčejí, aby byly na monitoru zobrazeny ve správné orientaci. Snímky pořízené s nastavením Vypnuto v položce Automatické otáčení snímků se zobrazí v orientaci na šířku (krajina). Mějte na paměti, že vzhledem ke správné orientaci samotného fotoaparátu již během fotografování nebudou snímky během kontroly snímků automaticky otáčeny.