Tato položka níže popsaným způsobem skrývá nebo odhaluje vybrané snímky. Skryté snímky se zobrazují pouze v menu Skrytí snímků a lze je vymazat výhradně naformátováním paměťové karty.

Chráněné a skryté snímky

Opětovné odhalení chráněného snímku rovněž odstraní ochranu snímku před vymazáním.

 1. Vyberte položku Vybrat/nastavit.

  Vyberte položku Vybrat/nastavit a stiskněte tlačítko 2 (chcete-li přeskočit zbývající kroky a odhalit všechny snímky, vyberte položku Zrušit celý výběr a stiskněte tlačítko J).

 2. Vyberte snímky.

  Pomocí multifunkčního voliče procházejte snímky na paměťové kartě (chcete-li zobrazit vybraný snímek na celé obrazovce, stiskněte a držte tlačítko X) a stisknutím středního tlačítka multifunkčního voliče vyberte aktuální snímek. Vybrané snímky se označí symbolem R; chcete-li zrušit výběr snímku, vyberte snímek a znovu stiskněte střední tlačítko multifunkčního voliče. Stejný postup opakujte, dokud nevyberete všechny požadované snímky.

 3. Stiskněte tlačítko J.

  Operaci dokončete stisknutím tlačítka J.

  Tlačítko J