Изберете банка от меню за снимане (“A” до “D”). Повече информация е налична в раздела, посветен на елемента [ Банка от менюта за снимане ] в менюто за заснемане на снимки ( Банка от менюта за снимане ).