Изберете банка от менюто за снимане („A“ до „D“). Повече информация е налична в раздела, посветен на елемента [ Банка меню за снимане ] в менюто за снимане ( Банка меню за снимане ).