Изберете диапазона от честоти, на които отговарят вграденият и външният микрофон.

опция

Описание

S

[ Широка гама ]

Записвайте широк диапазон от честоти. Изберете за всичко - от музика до оживеното бръмчене на градска улица.

T

[ Вокален диапазон ]

Изберете за човешки гласове.