Избирането на [ ON ] позволява контролите на камерата да се използват за стартиране и спиране на запис на външния рекордер. За повече информация вижте раздела „Рекордери“ ( Рекордери ) в главата „Свързване към HDMI телевизори и рекордери“.