Изберете как камерата да измерва експонацията във видео режим. [ Точково измерване ] не е налично в менюто за запис на видео ( Измерване ).