Изберете режим на AF зона за запис на видео ( AF-Area Mode ).