Изберете папката, в която ще се съхраняват следващите снимки. Повече информация е налична в раздела, посветен на елемента [ Папка за съхранение ] в менюто за заснемане на снимки ( Папка за съхранение ).

„Папка за съхранение“

Промените в [ Папка за съхранение ] в менюто за заснемане на снимки се прилагат в менюто за запис на видео и обратно .