Изберете типа на видео файла. За повече информация вижте раздела „Типове видео файлове“ ( Типове видео файлове ) в главата „Видео запис“.