Изберете типа видео файл. За повече информация вижте раздела „Типове на видео файлове“ ( Типове видео файлове ) в главата „Видео запис“.