Регулирайте настройките за намаляване на вибрациите за видео режим. Изберете [ Същите като настройките на снимката ], за да използвате опцията, избрана в момента за снимки ( Намаляване на вибрациите ).