Изберете трибуквения префикс, използван при именуването на файловете, в които се съхраняват видеоклипове; префиксът по подразбиране е “DSC” ( именуване на файлове ).