Изберете префикса от три букви, използван за именуване на файловете, в които се съхраняват видеоклипове; префиксът по подразбиране е „DSC“ ( Именуване на файлове ).