Изберете размера на видеокадъра (в пиксели) и честотата на кадрите. За повече информация вижте раздела „Опции за размер и скорост на видеокадъра“ (Опции за размер и скорост на видеокадър) в главата „Видеозапис“.