Изберете размера на видеокадъра (в пиксели) и скоростта на кадрите. За повече информация вижте раздела „Опции за размер и скорост на видео кадър “ ( Опции за размер и скорост на видео кадър ) в главата „Видео запис“.