Изберете [ ON ], за да включите настройките на експонацията в информацията, записана във всяка от четирите банки на менюто за снимане. Повече информация е налична в раздела, посветен на елемента [ Банки с разширени менюта ] в менюто за заснемане на снимки ( Банки с разширени менюта ).