Изберете [ ON ], за да включите настройките на експозицията в информацията, записана във всяка от четирите групи менюта за снимане. Повече информация е налична в секцията, посветена на елемента [ Разширено меню банки ] в менюто за снимане ( Разширени банки на менюто ).