Намалете трептенето и ивиците в дисплея за снимане и в кадрите, записани при флуоресцентно осветление или осветление с живачни пари.

  • Изберете [ Auto ], за да позволите на фотоапарата автоматично да избере правилната честота.

  • Ако [ Auto ] не доведе до желаните резултати, изберете [ 50 Hz ] или [ 60 Hz ] според честотата на местното захранване. Изберете [ 50 Hz ] за зони с 50 Hz захранване, [ 60 Hz ] за зони с 60 Hz захранване.

  • Промените в [ Намаляване на трептенето на видео ] също се прилагат към дисплея за снимане в режим на снимка.

Внимание: [ Намаляване на трептенето на видео ]
  • Ако [ Auto ] не успее да доведе до желаните резултати и не сте сигурни за честотата на местното захранване, тествайте и двете опции за 50 и 60 Hz и изберете тази, която дава най-добри резултати.

  • Намаляването на трептенето може да не доведе до желаните резултати, ако обектът е много ярък. Ако случаят е такъв, опитайте да изберете по-малка бленда (по-високо f-число).

  • Намаляването на трептенето може да не доведе до желаните резултати в режими, различни от M . Ако случаят е такъв, изберете режим M и изберете скорост на затвора, адаптирана към честотата на местното захранване:

    • 50 Hz: 1/100 s, 1/50 s , 1/25 s

    • 60 Hz: 1/125 s, 1/60 s , 1/30 s