Избирането на [ ON ] оптимизира разчитането на изображението за подобрено качество на изображението.

  • Разширеното свръхсемплиране се прилага, когато [ 3840×2160; 60p ] или [ 3840×2160; 50p ] е избрано за [ Размер на кадър/кадрова честота ] и [ FX ] е избрано за [ Област на изображение ] > [ Избор на област на изображение ] в менюто за запис на видео.

  • Имайте предвид, че изтощаването на батерията се увеличава, когато е избрано [ ON ].