Изберете баланса на бялото за видеоклипове. Изберете [ Същите като настройките на снимката ], за да използвате опцията, избрана в момента за снимки ( Баланс на бялото ).