Фотоапаратът не осигурява захранване на външни микрофони, когато е избрано [ OFF ].

  • За да предотвратите шум от смущения, генерирани от захранването, препоръчваме да изключите щепселното захранване [ OFF ], когато използвате микрофони, които не изискват щепселно захранване.

  • За информация относно това дали вашият микрофон изисква щепселно захранване, консултирайте се с производителя.