Изберете [ ВКЛ . ], за да намалите усилването на микрофона и да предотвратите изкривяване на звука при запис на видеоклипове в шумна среда.