Качеството за видеоклипове, записани с [ N‑RAW 12-bit (NEV) ], избрано за [ Video file type ] в менюто за запис на видео, може да се избира от [ High quality ] и [ Normal ].