Изберете видео изрязване. За повече информация вижте раздела „Опции за зона на видео изображението“ ( Опции за зона на видео изображението ) в главата „Видео запис“.