Избирането на [ ON ] позволява контролите на камерата да се използват за стартиране и спиране на запис на външния рекордер. За повече информация вижте раздела „Записващи устройства“ ( Записващи устройства ) в главата „Свързване към HDMI телевизори и записващи устройства“.