Изберете Picture Control за видеоклипове. Изберете [ Същите като настройките за снимки ], за да използвате текущо избраната опция за снимки ( Picture Controls ).