Настройте опциите за обработка на HLG видео изображения за използване, когато [ HLG ] е избран като тонален режим за [ Тип видео файл ] > [ H.265 10-битов (MOV) ] в менюто за видеозапис.

Вариант

Описание

[ Бързо рязко ]

Използвайте [ Бързо острие ], за да регулирате бързо нивата за балансирано [ Заточване ], [ Заточване в среден диапазон ] и [ Яснота ]. Тези параметри също могат да се регулират индивидуално.

[ заточване ]

Контролирайте остротата на детайлите и очертанията.

[ Заточване в среден диапазон ]

Регулирайте остротата на шарките и линиите в диапазона между [ Sharpening ] и [ Clearity ].

[ яснота ]

Регулирайте цялостната острота и остротата на по-дебели контури, без да засягате яркостта или динамичния диапазон.

[ Контраст ]

Регулирайте контраста.

[ Насищане ]

Контролирайте яркостта на цветовете.

[ Hue ]

Регулирайте нюанса.