Изберете видео изрязване. За повече информация вижте раздела „Опции за областта на видео изображението“ ( Опции за областта на видео изображението ) в главата „Видеозапис“.