Запазете детайлите в светлините и сенките, създавайки видеоклипове с естествен контраст.

опция

Описание

Z

[ Много високо ]

Изберете количеството активен D-Lighting, изпълняван от (по ред от високо към ниско) [ Изключително високо ], [ Високо ], [ Нормално ] и [ Ниско ].

P

[ Високо ]

Q

[ Нормално ]

R

[ ниско ]

[ Изключено ]

Активният D-Lighting е изключен.