Slet flere billeder. For mere information, se "Sletning af flere billeder" ( Sletning af flere billeder ).

Mulighed

Beskrivelse

Q

[ Udvalgte billeder ]

Slet valgte billeder.

d

[ Kandidater til sletning ]

Slet billeder klassificeret d (kandidat til sletning).

i

[ Billeder taget på udvalgte datoer ]

Slet alle billeder taget på valgte datoer.

R

[ Alle billeder ]

Slet alle billeder i den mappe, der aktuelt er valgt til [ Afspilningsmappe ] i afspilningsmenuen.

  • Hvis der er isat to hukommelseskort, kan du vælge det kort, som billederne skal slettes fra.