Vælg en mappe til afspilning.

Mulighed

Beskrivelse

(Mappenavn)

Billeder i alle mapper med det valgte navn vil være synlige under afspilning. Mapper kan omdøbes ved hjælp af valgmuligheden [ Lagermappe ] > [ Omdøb ] i fotooptagelsesmenuen.

[ Alle ]

Billeder i alle mapper vil være synlige under afspilning.

[ Aktuel ]

Kun billeder i den aktuelle mappe vil være synlige under afspilning.