Vælg, om billeder automatisk skal vises umiddelbart efter optagelse.

Mulighed

Beskrivelse

[ Til ]

Billeder vises på det aktuelt valgte display (skærm eller søger), efterhånden som de tages.

[ Til (kun skærm) ]

Billeder vises kun efter optagelse, når monitoren bruges til at indramme billeder. Billeder vises ikke i søgeren, når [ Kun søger ] er valgt til skærmtilstand.

[ Fra ]

Billeder kan kun ses ved at trykke på K knappen.