Kopier billeder fra et hukommelseskort til et andet, når der er isat to hukommelseskort.

Mulighed

Beskrivelse

[ Vælg kilde ]

Vælg det kort, som billederne skal kopieres fra.

[ Vælg billede(r) ]

Vælg billeder, der skal kopieres.

[ Vælg destinationsmappe ]

Vælg destinationsmappen på det resterende kort (kortet er ikke valgt til [ Vælg kilde ]).

[ Kopiere billede(r)? ]

Kopier billederne.

Kopiering af billeder

 1. Vælg [ Vælg kilde ].

  Fremhæv [ Vælg kilde ], og tryk på 2 for at få vist dialogboksen [ Vælg kilde ].

 2. Vælg det kort, der indeholder de billeder, der skal kopieres.

  Fremhæv åbningen til kortet, der indeholder billederne, der skal kopieres, og tryk på J for at vælge den fremhævede åbning og vende tilbage til menuen [ Kopier billede(r) ].

 3. Vælg [ Vælg billede(r) ].

  Fremhæv [ Vælg billede(r) ], og tryk på 2 for at se [ Vælg billede(r) ]-displayet.

 4. Vælg kildemappen.
  • Fremhæv mappen, der indeholder de billeder, der skal kopieres, og tryk på 2 for at få vist menuen [ Billeder valgt som standard ].

  • For at kopiere alle billeder fra kortet i det valgte slot skal du markere [ Alle billeder i slot ], trykke på J og fortsætte til trin 10.

 5. Foretag det første valg.

  Vælg de billeder, der vil blive valgt som standard.

  Mulighed

  Beskrivelse

  [ Fravælg alle ]

  Ingen af billederne i den valgte mappe vil blive valgt som standard.

  • Vælg denne mulighed, når du vil vælge billeder individuelt.

  [ Vælg alle billeder ]

  Alle billederne i den valgte mappe vil blive valgt som standard.

  • Vælg denne mulighed, hvis du vil kopiere alle eller de fleste af billederne i mappen.

  [ Vælg beskyttede billeder ]

  Kun de beskyttede billeder i mappen vil blive valgt som standard.

 6. Vælg yderligere billeder.
  • Fremhæv billeder, og tryk på knappen W ( Q ) for at vælge; valgte billeder er markeret med et flueben ( ). For at fjerne checken () og fravælg det aktuelle billede, tryk på W ( Q )-knappen igen.

  • For at se det fremhævede billede i fuld skærm skal du trykke på X -knappen og holde den nede.

  • Efter at have bekræftet, at alle de billeder, du vil kopiere, har mærker, skal du trykke på J for at vende tilbage til menuen [ Kopier billede(r) ].

 7. Vælg [ Vælg destinationsmappe ].

  Fremhæv [ Vælg destinationsmappe ] og tryk på 2 for at få vist mulighederne for [ Vælg destinationsmappe ].

 8. Vælg en destinationsmappe.

  Fremhæv en af følgende muligheder, og tryk på 2 .

  Mulighed

  Beskrivelse

  [ Vælg mappe efter nummer ]

  Indtast nummeret på destinationsmappen ( Vælg mappe efter nummer ). Hvis en mappe med det valgte nummer ikke allerede eksisterer, oprettes en ny mappe.

  [ Vælg mappe fra listen ]

  Vælg destinationsmappen fra en liste over eksisterende mapper.

 9. Vælg mappen.

  Når du har indtastet et mappenummer eller fremhævet mappenavnet, skal du trykke på J for at vælge mappen og vende tilbage til menuen [ Kopier billede(r) ].

 10. Vælg [ Kopier billede(r)? ].

  Fremhæv [ Kopier billede(r)? ] og tryk på J for at få vist en bekræftelsesdialog.

 11. Vælg [ Ja ].
  • Kameraet viser meddelelsen "[ Kopier? ]” sammen med antallet af billeder, der vil blive kopieret.

  • Fremhæv [ Ja ], og tryk på J for at kopiere de valgte billeder.

  • Tryk på J igen for at afslutte, når kopieringen er færdig.

Forsigtig: Kopiering af billeder
 • Billeder vil ikke blive kopieret, hvis der ikke er tilstrækkelig plads på destinationskortet.

 • Hvis destinationsmappen indeholder en fil med samme navn som et af billederne, der skal kopieres, vil en bekræftelsesdialog blive vist. Vælg [ Erstat eksisterende billede ] eller [ Erstat alle ] for at erstatte den eller de eksisterende filer. Beskyttede filer i destinationsmappen vil ikke blive erstattet. Vælg [ Spring over ] for at fortsætte uden at erstatte eksisterende filer. Vælg [ Cancel ] for at afslutte uden at kopiere yderligere billeder.

 • Bedømmelser og beskyttelse er kopieret sammen med billederne.

 • For at forhindre tab af strøm, mens kopiering er i gang, skal du sørge for, at batteriet er fuldt opladet eller tilslutte den medfølgende opladnings-vekselstrømsadapter eller en valgfri vekselstrømsadapter og strømstik, før du kopierer videoer.