Når [ ON ] er valgt, vil "høje" (portræt-orienterede) billeder automatisk blive roteret til visning under afspilning.

Forsigtig: Drej højt

Billeder roteres ikke automatisk under billedgennemsyn, selv når [ TIL ] er valgt for [ Rotér højt ].