Vælg, om du vil slette en kopi af et billede, der er optaget på begge hukommelseskort med enten [ Backup ] eller en dobbeltformatindstilling ([ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ] eller [ JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 ]) valgt for [ Rollespillet med kort i slot 2 ] i fotooptagelsesmenuen sletter også den resterende kopi.

Mulighed

Beskrivelse

[ Ja (bekræftelse påkrævet) ]

Før du sletter den ene kopi, bliver du bedt om at vælge, om du vil slette den anden. Tryk på 2 for at vælge den indstilling, der er fremhævet som standard.

[ Ja ]

[ Samme billeder på 1 og 2 ] er altid valgt; valg af [ Ja ] i bekræftelsesdialogen sletter begge kopier.

[ Nej ]

Den viste bekræftelsesdialog er den samme som for billeder, hvor der ikke findes en anden kopi. Sletning af det aktuelle billede sletter ikke kopien.