Vælg den slot, hvorfra dual-format billeder optaget med [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ] eller [ JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 ] valgt for [ Rolle spillet af kort i Slot 2 ] i fotooptagelsesmenuen afspilles.