Välj om ett zebramönster ska användas för att indikera valda tonintervall i videoläge.

Mönstertonomfång

Välj det tonområde som visas av zebramönstret från [ Högpunkter ] eller [ Mellantoner ] eller välj [ Zebramönster av ] för att stänga av zebramönstret. Högdagrar och mellantoner kan definieras med hjälp av [ Högdagströskel ] respektive [ Mellantonomfång ].

Mönster

För att aktivera zebravisningen, välj [ Pattern 1 ] eller [ Pattern 2 ].

Mönster 1

Mönster 2

Markera Threshold

Välj den ljusstyrka som behövs för att trigga zebradisplayen när [ Högpunkter ] är valt för [ Mönstertonomfång ].

  • Välj mellan värden från 120 till 255. Ju lägre värde, desto större ljusstyrka kommer att visas som högdagrar.

  • Om 255 väljs visar displayen endast områden som är potentiellt överexponerade.

Mellantonomfång

Välj den ljusstyrka som behövs för att trigga zebradisplayen när [ Mellantoner ] är valt för [ Mönstertonomfång ].

  • Mellantonområdet definieras som en ljusstyrka [ Värde ] och [ Omfång ] för ljusstyrkor centrerade kring det valda värdet.

  • Tryck på 4 eller 2 för att markera objekt och tryck på 1 eller 3 för att ändra.

Zebra mönster

Om både zebradisplayen och focus peaking är aktiverade i manuellt fokusläge kommer endast fokus peaking att träda i kraft. För att se zebradisplayen i manuellt fokusläge, välj [ OFF ] för anpassad inställning a13 [ Focus peaking ] > [ Focus peaking display ].

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video