Lås exponeringsinställningar eller val av fokuspunkt.

Alternativ

Beskrivning

[ Slutarhastighetslås ]

Välj [ ON ] för att låsa slutartiden vid dess aktuella värde i lägena S och M .

  • O -ikoner visas på fotograferingsdisplayen och kontrollpanelen när slutarhastighetslåset är aktivt.

[ Bländarlås ]

Välj [ ON ] för att låsa bländaren vid dess aktuella värde i lägena A och M .

  • O -ikoner visas på fotograferingsdisplayen och kontrollpanelen när bländarlåset är aktivt.

[ Fokuspunktlås ]

Välj [ ON ] för att låsa val av fokuspunkt på den för närvarande valda fokuspunkten.

  • Fokuspunktlåset gäller inte när [ Autoområdes-AF ] är valt för AF-områdesläget.

  • När [ 3D-spårning ] är valt kommer fokuspunkten att spåra motivets rörelse medan avtryckaren trycks ned halvvägs.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video