Välj [ ON ] för att åsidosätta alternativen som valts för [ Kameraljud ] i inställningsmenyn och stänga av den elektroniska slutaren och piphögtalaren under fotografering.

  • Om du väljer [ ON ] dämpas även andra kameraljud. Det tystar dock inte kameran helt. Kameraljud kan fortfarande höras, till exempel under autofokus eller bländarjustering, i det senare fallet mest märkbart vid bländaröppningar som är mindre (dvs. vid f-tal högre) än f/5,6.

  • Framskjutningshastigheten kan sjunka under vissa omständigheter.

  • Brusreducering med lång exponering är inaktiverad.

  • Extra blixtenheter avfyras inte.

  • Tyst läge dämpar den elektroniska slutaren och piphögtalaren och dämpar andra kameraljud, men befriar inte fotografer från behovet av att respektera sina motivs integritet och bildrättigheter.

Standby-timern

Även när [ ON ] är valt för [ Tyst läge ] kommer ett ljud att höras när standby-timern aktiveras eller löper ut. För att stänga av standbytimern, välj [ Ingen gräns ] för anpassad inställning c3 [ Power off delay ] > [ Standby timer ].