Slutarljud

Välj om kameran ska göra ett ljud när slutaren utlöses. Om du väljer [ OFF ] inaktiveras avtryckarljudet.

Pip på/av

Slå på eller av piphögtalaren.

  • Om [ ] väljs för [ Pip på/av ] hörs pip när:

    • självutlösaren räknar ner,

    • intervall-timerfotografering, time-lapse-videoinspelning eller slutar fokusförskjutning,

    • kameran fokuserar i fotoläge (observera att detta inte gäller om AF-C är valt för fokusläge eller om [ Release ] är valt för Custom Setting a2 [ AF-S prioritetsval ]), eller

    • pekkontroller används.

  • Välj [ Av (endast pekkontroller) ] för att inaktivera pipsignalen för pekkontroller samtidigt som du aktiverar den för andra ändamål.

Volym

Justera pipvolymen och volymen för avtryckarljudet.

Tonhöjd

Välj tonhöjd för pipsignalen från [ Hög ] och [ Låg ]. Slutarljudets tonhöjd kan inte ändras.

Tyst läge

Om du väljer [ ] för [ Tyst läge ] i inställningsmenyn inaktiveras avtryckarljudet och piphögtalaren.

Varning: Kameraljud

Överlappande pip och/eller slutarljud kan spelas upp som ett enda ljud.