Om [ ON ] väljs kommer en röd ram att visas runt fotograferingsdisplayen medan videoinspelning pågår. Detta hjälper till att förhindra missade bilder genom att varna dig när inspelning pågår.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video