Utöka utbudet av slutartider som är tillgängliga i läge M ; den lägsta slutartiden som är tillgänglig när [ ON ] är vald är 900 s (15 minuter). Förlängda slutartider kan användas för bilder av natthimlen och andra långa exponeringar.

  • När [ ] är valt, kommer den återstående tiden i den aktuella exponeringen att visas på kontrollpanelen vid slutartider som är längre än 30 s.

  • Vid långsammare hastigheter än 1 s kan slutartiden som visas av kameran skilja sig från den faktiska exponeringstiden. De faktiska exponeringstiderna vid slutartider på till exempel 15 och 30 sekunder är 16 respektive 32 sekunder. Exponeringstiden kommer återigen att matcha den valda slutartiden vid hastigheter på 60 sekunder och längre.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video