Välj om kameran justerar förhandsvisningen i sökaren eller bildskärmen för att återspegla hur fotograferingsinställningarna kommer att påverka färgtonen och ljusstyrkan på den slutliga bilden. Oavsett vilket alternativ som valts är effekterna av kamerainställningar alltid synliga i videoläge.

Alternativ

Beskrivning

V

[ Visa effekter av inställningar ]

Effekterna av ändringar av inställningar som vitbalans, bildkontroller och exponeringskompensation är synliga i fotograferingsdisplayen.

  • V visas i fotograferingsdisplayen.

W

[ Justera för enkel visning ]

Effekterna av ändringar av inställningar som vitbalans, bildkontroller och exponeringskompensation är inte synliga på fotograferingsskärmen. Om du trycker på 2 när [ Justera för enkel visning ] är markerad visas alternativen [ Auto ] och [ Custom ].

  • [ Auto ]: Färg, ljusstyrka och andra inställningar justeras för att underlätta visningen under längre tids användning.

  • [ Custom ]: Tryck på 2 för att göra individuella justeringar av [ Vitbalans ], [ Ställ in bildkontroll ] och [ Brighten shadows ].

    • [ Vitbalans ]: Välj mellan [ Förhandsgranska aktuell inställning ], [ Auto ] och [ Välj färgtemperatur ]. Välj [ Välj färgtemperatur ] för att välja färgtemperatur för fotograferingsskärmen.

    • [ Ställ in bildkontroll ]: Välj mellan [ Förhandsgranska aktuell inställning ] och [ Justera för enkel visning ].

    • [ Brighten shadows ]: Välj om eller med hur mycket kameran gör skuggor (mörka områden) på skärmen ljusare; de tillgängliga alternativen är [ Av ], [ +1 ], [ +2 ] och [ +3 ]. Ju högre värde, desto större effekt.

  • W visas i fotograferingsdisplayen.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video