Nivån vid vilken kameran stängs av automatiskt när dess interna temperatur stiger kan väljas från [ Standard ] och [ High ].

  • När [ Standard ] är valt visar kameran först en J och sedan en K -ikon när dess interna temperatur stiger, och växlar till en nedräkningstimer om temperaturen ökar ytterligare.

  • När [ Hög ] är valt visar kameran ikonerna J , K och M när dess interna temperatur stiger, och växlar till en nedräkningstimer om temperaturen ökar ytterligare.

  • När nedräkningstimern når noll stängs kameran av automatiskt och ytterligare fotografering avbryts.

Varning: " Hög "

Även om du väljer [ Hög ] får du mer tid innan kameran stängs av, men kameran kan bli varm vid beröring. Vi rekommenderar att du använder ett stativ eller annan utrustning för att minska tiden för att röra kameran.

Varningar: När kameran är varm
  • I vissa fall kan nedräkningstimern visas i samma ögonblick som kameran slås på, även när [ Hög ] är valt.

  • Bildkvaliteten kan sjunka när kameran är varm.

  • Minneskort som sätts i en het kamera kan också bli varma. Vänta tills temperaturen sjunker innan du hanterar kameran eller minneskorten.