Didžiausias skaičius kadrų, kuriuos galima padaryti viena serija nepertraukiamu režimu, gali būti nuo 1 iki 100. Atminkite, kad nepriklausomai nuo nustatytos parinkties, nuotraukų, kurias galima padaryti vienoje serijoje, skaičius neribojamas, jei esant įjungtam režimui S arba M fotografuojama nustačius 4 sek. arba mažesnį užrakto greitį.

Atminties buferis

Kad ir kokia būtų pasirinktinio nustatymo d2 parinktis, užsipildžius atminties buferiui (tAA), fotografavimas sulėtės.

A Pasirinktiniai nustatymai. Fotoaparato nustatymų tikslinimas

a: Autofocus (automatinis fokusavimas)

b: Metering/exposure (matavimas/ekspozicija)

c: Timers/AE lock (laikmačiai/AE fiksavimas)

d: Shooting/display (fotografavimas/rodymas)

e: Bracketing/flash (serija/blykstė)

f: Controls (valdikliai)

g: Movie (filmavimas)