Nurodykite, ar galima parinkti atskirus fokusavimo taškus horizontaliai (kraštovaizdžio) padėčiai, vertikaliai (portretinei) padėčiai, kai fotoaparatas pasuktas 90° kampu pagal laikrodžio rodyklę, ir vertikaliai padėčiai, kai fotoaparatas pasuktas 90° kampu prieš laikrodžio rodyklę.

Jei norite, kad neatsižvelgiant į fotoaparato orientaciją būtų naudojamas tas pats fokusavimo taškas, parinkite Off (išjungta).

Fotoaparatas pasuktas 90° kampu prieš laikrodžio rodyklę Kraštovaizdžio (horizontali) orientacija Fotoaparatas pasuktas 90° kampu pagal laikrodžio rodyklę

Nustatykite Yes (taip), kad fokusavimo taškas būtų parenkamas atskirai.

Fotoaparatas pasuktas 90° kampu prieš laikrodžio rodyklę Kraštovaizdžio (horizontali) orientacija Fotoaparatas pasuktas 90° kampu pagal laikrodžio rodyklę

A Pasirinktiniai nustatymai. Fotoaparato nustatymų tikslinimas

a: Autofocus (automatinis fokusavimas)

b: Metering/exposure (matavimas/ekspozicija)

c: Timers/AE lock (laikmačiai/AE fiksavimas)

d: Shooting/display (fotografavimas/rodymas)

e: Bracketing/flash (serija/blykstė)

f: Controls (valdikliai)

g: Movie (filmavimas)