Jei parinkus AF-S fotografuojama žiūrint pro vaizdo ieškiklį, šia parinktimi nustatoma, ar galima fotografuoti tik fotoaparatui sufokusavus vaizdą (fokusavimo pirmumas), ar bet kada nuspaudžiant užrakto atleidimo mygtuką (atleidimo pirmumas).

Jei, neatsižvelgiant į nurodytą parinktį, būna nustatyta automatinio fokusavimo parinktis AF-S ir pasirodo židinio daviklis (I), židinys užfiksuojamas paspaudus iki pusės užrakto atleidimo mygtuką. Židinio fiksavimas galioja, kol neatleidžiamas užraktas.

A Pasirinktiniai nustatymai. Fotoaparato nustatymų tikslinimas

a: Autofocus (automatinis fokusavimas)

b: Metering/exposure (matavimas/ekspozicija)

c: Timers/AE lock (laikmačiai/AE fiksavimas)

d: Shooting/display (fotografavimas/rodymas)

e: Bracketing/flash (serija/blykstė)

f: Controls (valdikliai)

g: Movie (filmavimas)