Jei parinkus AF-C fotografuojama žiūrint pro vaizdo ieškiklį, šia parinktimi nustatoma, ar galima fotografuoti bet kada nuspaudžiant užrakto atleidimo mygtuką (atleidimo pirmumas), ar tik fotoaparatui sufokusavus vaizdą (fokusavimo pirmumas).

Kad ir kokia būtų parinktis, nustačius automatinio fokusavimo režimą AF-C, židinys nebus fiksuojamas. Fotoaparatas reguliuos židinį, kol nebus atleistas užraktas.

A Pasirinktiniai nustatymai. Fotoaparato nustatymų tikslinimas

a: Autofocus (automatinis fokusavimas)

b: Metering/exposure (matavimas/ekspozicija)

c: Timers/AE lock (laikmačiai/AE fiksavimas)

d: Shooting/display (fotografavimas/rodymas)

e: Bracketing/flash (serija/blykstė)

f: Controls (valdikliai)

g: Movie (filmavimas)