Nuotraukos, darytos nustačius didelę ISO jautrumo reikšmę, gali būti apdorojamos, siekiant sumažinti triukšmą.