Parinkite funkcijas, priskiriamas fotoaparato valdikliams, kurie gali būti naudojami pavieniui arba su komandų ratukais, kai tiesioginės peržiūros valdiklis, esant įjungtam tiesioginės peržiūros režimui, pasukamas į padėtį 1.

Paspaudimas

Toliau nurodytų valdiklių paskirties parinkimui pažymėkite pageidaujamą parinktį ir spauskite J:

2 Fn1 mygtukas
5 Fn2 mygtukas
4 AE-L/AF-L mygtukas
G Shutter-release button (užrakto atleidimo mygtukas)

Šiems valdikliams galima priskirti toliau nurodytas funkcijas:

Parinktis 2 5 4 G
tPower aperture (open) (elektra laipsniškai valdoma diafragma (atidaryti))
qPower aperture (close) (elektra laipsniškai valdoma diafragma (uždaryti))
iExposure compensation + (ekspozicijos kompensavimo didinimas)
hExposure compensation – (ekspozicijos kompensavimo mažinimas)
rIndex marking (žymių nustatymas)
sView photo shooting info (peržiūrėti fotografavimo informaciją)
BAE/AF lock (AE/AF fiksavimas)
CAE lock only (tik AE fiksavimas)
EAE lock (Hold) (AE fiksavimas (užlaikymas))
FAF lock only (tik AF fiksavimas)
AAF-ON
CTake photos (fotografuoti)
1Record movies (filmuoti)
None (jokia)

Galimos parinktys:

Elektra laipsniškai valdoma diafragma

Elektra laipsniškai valdomos diafragmos funkcija galima tik įjungus režimą A arba M; jos neįmanoma naudoti, kai rodoma fotografavimo informacija (piktograma 6 nurodo, kad neįmanoma naudoti elektra laipsniškai valdomos diafragmos funkcijos). Reguliuojant diafragmą, vaizdas ekrane gali mirgėti.

Filmavimo parinktis

Kai nustatoma parametro Shutter-release button (užrakto atleidimo mygtukas) parinktis Record movies (filmuoti), neįmanoma fotografuoti intervalų laikmačiu.

A Pasirinktiniai nustatymai. Fotoaparato nustatymų tikslinimas

a: Autofocus (automatinis fokusavimas)

b: Metering/exposure (matavimas/ekspozicija)

c: Timers/AE lock (laikmačiai/AE fiksavimas)

d: Shooting/display (fotografavimas/rodymas)

e: Bracketing/flash (serija/blykstė)

f: Controls (valdikliai)

g: Movie (filmavimas)