Sukurkite esamame atkūrimo aplanke laikomų nuotraukų skaidrių peržiūrą (0 Playback folder (atkūrimo aplankas)). Paslėptos nuotraukos (0 Hide image (slėpti nuotrauką)) nerodomos.

Skaidrių peržiūros paleidimui pažymėkite Start (paleisti) ir spauskite J. Skaidrių peržiūros metu galima vykdyti toliau nurodytas operacijas:

Pasibaigus peržiūrai, atveriamas dialogo langas. Pakartojimui parinkite Restart (kartotinis paleidimas) arba grįžimui į atkūrimo meniu parinkite Exit (išeiti).