Jei nustatoma parinktis On (įjungta), vertikalios (portretinės orientacijos) nuotraukos, padarytos esant nustatytai parametro Auto image rotation (automatinis nuotraukos sukimas) parinkčiai On (įjungta), automatiškai pasukamos, kad jas būtų galima tinkamai peržiūrėti ekrane. Nuotraukos, padarytos nustačius parametro Auto image rotation (automatinis nuotraukos sukimas) parinktį Off (išjungta), rodomos horizontaliai (kraštovaizdžio orientacija). Atminkite, kad fotografavimo metu fotoaparatas jau būna tinkamai orientuotas, todėl nuotraukos peržiūros metu automatiškai nesukamos.