Kurkite kraštuose mažiau iškraipytas kopijas. Parinkite Auto (automatinis), kad fotoaparatas galėtų automatiškai pataisyti iškraipymus, o tada patikslinkite kryptiniu valdikliu arba rankiniam iškraipymų mažinimui parinkite Manual (rankinis). Atminkite, kad funkcijos Auto (automatinis) neįmanoma taikyti nuotraukoms, sukurtoms įjungus automatinės iškraipymų kontrolės funkciją; žr. „Automatinė iškraipymų kontrolė“ (0 Auto distortion control (automatinė iškraipymų kontrolė)). Cilindro pavidalo iškraipymų sumažinimui spauskite 2, o įgaubtųjų iškraipymų sumažinimui spauskite 4 (rezultatą galima peržiūrėti redagavimo rodinyje; atminkite: kuo intensyviau koreguojami iškraipymai, tuo daugiau apkarpomi nuotraukos kraštai). Retušuotos kopijos įrašymui spauskite J.

Auto (automatinis)

Režimas Auto (automatinis) skirtas nuotraukoms, padarytoms naudojant G, E ir D tipo objektyvus (išskyrus PC, 180 laipsnių matymo kampo ir tam tikrus kitus objektyvus). Nėra garantijos, kad su kitais objektyvais pavyks pasiekti gerų rezultatų.