Kurkite mažas parinktų nuotraukų kopijas.

 1. Nustatykite parinktį Resize (keisti dydį).

  Parinktų nuotraukų dydžio pakeitimui pažymėkite retušavimo meniu elementą Resize (keisti dydį) ir spauskite 2.

 2. Parinkite dydį.

  Pažymėkite Choose size (parinkti dydį) ir spauskite 2.

  Atveriamos dydžio keitimo parinktys. Pažymėkite parinktį ir spauskite J.

 3. Parinkite nuotraukas.

  Pažymėkite Select image(s) (pasirinkti vieną ar daugiau nuotraukų) ir spauskite 2.

  Pažymėkite nuotraukas ir jų parinkimui arba parinkimo atsisakymui spauskite mygtuką W (Z) (pažymėtos nuotraukos peržiūrėjimui per visą ekraną nuspauskite ir palaikykite mygtuką X/T). Parinktos nuotraukos pažymimos piktograma 8. Parinkę paspauskite J.

 4. Įrašykite pakeisto dydžio kopijas.

  Atveriamas patvirtinimo dialogo langas. Pakeisto dydžio kopijų įrašymui pažymėkite Yes (taip) ir spauskite J.

Pakeisto dydžio kopijų peržiūra

Peržiūrint pakeisto dydžio kopijas, gali neveikti didinimo atkuriant funkcija.

Nuotraukos kokybė

Iš NEF (RAW) arba NEF (RAW) + JPEG formato nuotraukų padarytų kopijų nuotraukos kokybės (0 Image quality (nuotraukos kokybė)) parinktis būna aukštos kokybės JPEG. Kopijos, sukurtos iš JPEG nuotraukų, yra tokios pačios nuotraukos kokybės kaip originalai.