Birajte dužinu kašnjenja okidanja zatvarača, broj snimaka koji su snimljeni i interval između snimaka u režimu samookidača.

  • Kašnjenje samookidača: Birajte dužinu kašnjenja okidanja.
  • Broj snimaka: Pritisnite 1 i 3 da biste odabrali broj snimaka snimljenih svaki put kada se dugme okidača pritisne.
  • Interval između snimaka: Birajte interval između snimaka kada je Broj snimaka veći od 1.