Izaberite visinu tona i jačinu zvuka zvučnog signala koji se čuje kada se fotoaparat fokusira koristeći pojedinačni servo AF (AF-S ili kada je pojedinačni servo AF izabran za AF-A) kada se fokus zaključava u toku fotografisanja živog prikaza slike, dok tajmer okidanja odbrojava u režimima samookidanja i režimima okidanja kašnjenja daljinske kontrole (0 Režim daljinske kontrole (ML-L3)), kada je fotografija snimljena u režimu daljinske kontrole sa brzim odzivom ili daljinskog podizanja ogledala (0 Režim daljinske kontrole (ML-L3)), ako je dugme okidača zatvarača pritisnuto kada je memorijska kartica sa zaštitom upisivanja ubačena ili kada je dugme okidača pritisnuto po drugi put u toku fotografisanja sa podignutim ogledalom, kada se intervalsko fotografisanje okonča ili kada se ekran na dodir koristi za unos tastaturom (0 Unos teksta). Imajte na umu da bez obzira na izabranu opciju, zvučni signal se neće čuti u režimu filma ili tihim režimima okidanja zatvarača (režimi Q i Qc). Zvučni signal se neće čuti kada fotoaparat fokusira koristeći pojedinačni servo AF ako je Okidanje izabrano za Prilagođeno podešavanje a2 (Izbor prioriteta AF-S, 0 a2: Izbor prioriteta AF-S).

Uključi/isključi zvučni signal

Izaberite Isključeno (samo dodir) da biste isključiti zvuke koje pravi fotoaparat kao odgovor na kontrole ekrana na dodir ili izaberite Isključeno da biste sprečili zvučne signale da se u potpunosti čuju. Kada je opcija koja nije Isključeno izabrana, c se pojavljuje na prikazu informacija.

Jačina zvuka

Prilagodite jačinu zvuka zvučnog signala.

Visina tona

Izaberite visinu tona zvučnog signala od Visoko i Nizak.